The report on a citizen service model of national security with a focus on equal and integrated security aspects (Tölli, Kuronen, 2018) carried out in cooperation with The Security Committee of Finland brought together around 100 comprehensive security experts from ministries, authorities, organizations, research institutes and companies.

The report had a significant impact on political decision-making and the establishment of a parliamentary committee, which carried out a report on the development of national defense (Finnish Government, 2021). In connection with Integrated Security in the Northern Baltic, published in August 2023, 24 leading experts in administration and total security in Finland, Sweden and Estonia were challenged.


In Finnish / Suomeksi

Ajatushautomon toteuttaman selvityksen tarkoituksena on ollut tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, mitä kansalaispalvelus voisi tarkoittaa, mistä oikeudellisista ja taloudellisista kysymyksistä käsin sitä tulisi tarkastella, ja miten se voitaisiin toteuttaa. Kyseessä on ensimmäinen kansallinen selvitys aiheesta.

Selvityksen keskeiset tavoitteet:

  • Selvittää, voisiko kansalaispalvelus vastata nykyjärjestelmää laajemmin kokonaisturvallisuuden tarpeisiin, ja kattaa siten myös muut yhteiskunnan elintärkeät toiminnot.
  • Selvittää, miten koko ikäluokka voitaisiin osallistaa maanpuolustuksen ja yhteisen turvallisuuden edistämiseen.

Tulokset

Yhteiskehittelyn avulla toteutetun selvityksen tuloksena esitetään kansalaispalvelusmallia, jossa asevelvollisuuslaki muutettaisiin laiksi kansalaispalvelusvelvollisuudesta. Uusi laki koskisi jokaista 18–30-vuotiasta Suomen kansalaista, ja pitäisi sisällään kansalaispalveluksen. Kansalaispalvelus käsittäisi asepalveluksen ja nykyisen siviilipalveluksen korvaavan varautumispalveluksen, joka toteutettaisiin virtuaalisena ja kurssimuotoisena.

Toteuttajina olisivat siviilivalmiutta ja -varautumista tukevat viranomaiset ja järjestöt. Koko ikäluokka velvoitettaisiin yleisiin kutsuntoihin. Puolustusvoimille taattaisiin oikeus valita sopivimmaksi katsomansa henkilömäärä asepalvelukseen riittävän puolustuskyvyn takaamiseksi.

Nykymalli ja kansalaispalvelumalli

Kannustimena kansalaispalveluksen suorittajille myönnettäisiin tuloistaan verovähennys, joka olisi voimassa tiettyyn ikään saakka. Ne, jotka kieltäytyisivät tai eivät kykenisi palvelusta suorittamaan, joutuisivat siis maksamaan tuloistaan enemmän veroa kuin palveluksen suorittavat.

Kansalaispalvelus tehostaisi Suomen turvallisuutta, osallistaisi kansalaisia ja yhdenvertaistaisi kansalaisten oikeusasemaa. Se aktivoisi koko ikäluokan kutsuntoihin, lisäisi nuorten valinnan mahdollisuuksia ja ennaltaehkäisisi syrjäytymistä. Kansalaispalvelus tuottaisi kustannustehokkaasti resursseja yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta vastaaville tahoille.